Przychodnia Bytom Centrum Medyczne Jedynka: Długoterminowa opieka pielęgniarska

Bytomskie Centrum Medyczne Jedynka Sp z o.o.

Prywatna Opieka Pielęgniarska Domowa w Jedynce przychodnia bytom NFZ

 

Długoterminowa Opieka Pielęgniarska Przychodnia Bytom

 

Prywatna opieka pielęgniarska domowa  to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu , którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

 

 

Czego Pacjent i jego Opiekunowie mogą oczekiwać :

  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w domu pacjentka w każdy dzień tygodnia
  • przygotowanie Pacjenta i jego Rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • edukacja zdrowotna Pacjenta oraz członków jego Rodziny;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

 


 

Informacje o zakresie opieki i cenach w rejestracji Poradni.

nr telefonu: 32 281 09 22